Histore

Det var en gang ...

Ja, slik starter vel alle gode historier?

Voksen Disharmoniske Blæse- og Spadserensemble ble stiftet i oktober 1990 og besto av ca. 18 musikanter. Initiativtaker og første dirigent var Stein R. Brubak. Medlemmer i korpset er gjerne "garnle" skolemusikanter som ønsket et musikalsk fellesskap med andre. Men også helt ferske har begynt. Ledelsen sørger for instrumenter, noter og øvelsessted. Ambisjonsnivået er lavt, men pågangsviljen sterk. I begynnelsen foregikk en uhøytidelig, men morsom musikkutfoldelse. Repertoaret varierte fra Tsjaikovskjis "Nøtteknekker'n" (den skulle du ha hørt) til marsjer og swingende rytmer.

 

Etter en tid sank medlemstallet noe, og det ble naturlig å søke samarbeid med det nystartede Grindbakken Foreldrekorps. En fusjon fant sted, og på et styremøte 24. mars 1993 ble det nye Åsen Blåsen Disharmoniske Blæse- og Spadserensemble dannet.

 

Det ble øvelse hver onsdag aften. De ivrige utøverne ble bare bedre og bedre. Nye dirigenter, fem stykker på fem år, tilførte musikantene kunnskaper. Så det er bare et tidsspørsmål når disharmonisk må byttes ut med harmonisk.

 

Korpset spilte på internarrangementer i skolekorpsenes regi, et par brylluper og jubileer og på "Julespilling på Bogstad Gård". Den store debutkonserten fant sted i Oslo Spektrum, riktignok bare i foajeen, men mange juletrefestdeltakere fikk fornøyelsen av å høre et overnervøst voksenkorps.

 

Siden har det bare gått fremover. Det er skapt et meget godt veterankorps, som har spilt konserter med Voksen Kor og Voksen Musikkorps. Det holder felleskonserter med Sørkedalen Brass og deltar på den årlige Veterankonserten. To ganger i året drar korpset på høyfjellsserninar for ytterligere å forbedre både musikalsk og sosial status.

 

Og tiden går ...

Ja, Åsen Blåsen Disharmoniske Blæse- og Spadserensemble har skiftet navn til ÅsenBlåsen, korpset har blitt over 10 år gammelt, og har ca 35 medlemmer. Vi består fremdeles vesentlig av korpsforeldre, fra bl.a Voksen og Grindbakken. I tillegg dukker det opp nye medlemmer, noen med og noen uten formell tilhørighet til skolekorps. Åsen Blåsen er stadig i markedet for nye musikanter.

 

Teksten er fra boken Røa mot år 2000.

YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use